Rejestracja do serwisu SMS

  1. Wybierz kod odpowiedniej relacji.
  2. Wyślij SMS o treści kodu rejestrującego na numer 661 000 250 (koszt wg taryfy operatora).
  3. Jeśli dokonasz poprawnej rejestracji otrzymasz SMS z potwierdzeniem.

Kody dla konkretnej relacji w iSMS można znaleźć poniżej, a także na plakatach i ulotkach rozpowszechnianych przez Przewozników.

Wyrejestrowanie z serwisu SMS

1. Jeśli chcesz się wypisać z serwisu, wyślij SMS z kodem wyrejestrowującym na numer 661 000 250 (koszt wg taryfy operatora).

2. Jeżeli poprawnie przeprowadzisz proces wyrejestrowania, otrzymasz SMS z potwierdzeniem.

Kody serwisów SMS


Informacja o ruchu pociągów przewozników:
- Przewozów Regionalnych
- Kolei Wielkopolskich
obecnie jest dostępna tylko w aplikacji mobilnej "Komunikator ISMS"

Poprzez subskrypcję do wybranego Serwisu Informacyjnego SMS potwierdzam, że zapoznałem(łam) się z treścią Regulaminu oraz oświadczam, że akceptuję jego postanowienia.


„Usługodawcą jest SISMS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Gajcego 19, 51–143 Wrocław, NIP: 895–193–26–64, REGON: 020843579, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu pod nr 0000314727 i kapitale zakładowym w wysokości 50 000 PLN w całości opłaconym.

Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, a w przypadku wyrażenia odrębnych zgód – w celach objętych oświadczeniem. Czytaj więcej w Polityce Prywatności. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca oraz Nadawcy komunikatów: Koleje Dolnośląskie S.A., ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica, KRS 0000298575, REGON 020674645, NIP 6912402576, oraz SZYBKA KOLEJ MIEJSKA SP. Z O. O., ul. Aleje Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa, KRS 0000206762, REGON 015733490, NIP 9512109615. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania danych i ich usunięcia, jak również prawo odwołania zgody, jeśli została ona udzielona na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.