Jak działa iSMS?

Informator SMS to system, który służy do przekazywania informacji. Jego główną cechą jest możliwość błyskawicznego informowania zainteresowanych Pasażerów o istotnych wydarzeniach i zmianach w działalności Przewoźnika. Informacje przekazywane są w postaci wiadomości SMS, dostępne są więc dla wszystkich posiadaczy telefonów komórkowych, co przy ich obecnej powszechności oznacza, że informacje może otrzymywać praktycznie każdy kto jest nimi zainteresowany. Pasażerowie są informowani przy użyciu systemu teleinformatycznego udostępnianego Przewoźnikowi, który łączy w sobie nowoczesne technologie informatyczne i telekomunikacyjne.

  Przy pomocy Informatora SMS, można informować na przykład:
 • opóźnieniach środków transportu,
 • awariach i planowanych remontach,
 • promocjach organizowanych przez Przewoźników,
 • zmianach rozkładów jazdy,
 • nowych usługach,
 • ...i wielu innych sprawach.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

System zapewnia równy dostęp do informacji wszystkim chętnym, co oznacza, że Podróżny samodzielnie podejmuje decyzję, czy chce otrzymywać bieżące informacje. Wyklucza to całkowicie jakąkolwiek formę dyskryminacji i powstawanie barier w dostępie do informacji.

Bezpieczeñstwo systemu

 • iSMS zapewnia Pasażerom szybki dostęp do bieżącej informacji związanej z Przewoźnikiem.
 • iSMS jest szybkim i bezpośrednim systemem, który umożliwia przekazywanie informacji o opóźnieniach, zmianach, promocjach wprost na telefon komórkowy zarejestrowanego Pasażera.
 • Przez iSMS nie mogą być wysyłane niechciane informacje (tzw. spam) oraz komercyjne reklamy.
 • Informacje nadawane z iSMS dotyczą tylko komunikacji publicznej i są łatwo rozpoznawalne dla Pasażerów poprzez indywidualny nagłówek wiadomości.
 • iSMS wspiera ideę rozwoju społeczeñstwa informacyjnego.
 • System iSMS spełnia najwyższe standardy zabezpieczeń w zakresie nieprzerwanej pracy systemu oraz bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników.

Informacje o rejestracji w systemie

Pasażer ponosi tylko koszt wiadomości SMS, przy pomocy której rejestruje się lub wyrejestrowuje się z systemu. Jest to cena zwykłej wiadomości SMS, właściwa dla operatora telefonii komórkowej, w której Użytkownik ma telefon komórkowy.

Pasażer otrzymuje wiadomości SMS z iSMS za darmo.

Jeżeli Pasażer rezygnuje z posiadanego numeru telefonu komórkowego, ma obowiązek wcześniejszego wyrejestrowania się z systemu iSMS.

Wyrejestrowania z iSMS należy dokonywać zawsze z tego samego numeru telefonu komórkowego, z którego nastąpiła rejestracja.

Każdy Pasażer może otrzymywać informacje z dowolnej ilości serwisów informacyjnych przypisanych do interesujących go relacji. Operacja rejestracji lub wyrejestrowania musi zostać przeprowadzona osobno dla każdego serwisu.